CONTACT US

Contacto SANPA 2020

BUENOS AIRES OFFICE

789 Rivadavia Avenue 

Floors 7, 8 & 9 

(1396) Autonomous City of Buenos Aires 

Tel. +54 11 4342 1664 / 7108

 

SALTO OFFICE

50 Isaac F. Blanco

(B7241) Salto, Province of Buenos Aires

Tel. +54 9 23 6441 1406

JUNÍN OFFICE

6825 Camino Histórico -

Establecimiento Santa Sara

(6000) Junín, Province of Buenos Aires

Tel. +54 11 2364 41 1406

info@sanpasemillas.com

Thank you for submitting!!!